7. Královéhradecký perioperační den

Ve spolupráci s oddělením centrálních operačních sálů a sterilizace FN Hradec Králové a ČAS – region HK, pořádáme dne 19.9.2024

7. Královéhradecký perioperační den.

 

Registrovat se můžete zde.

 

Tento seminář je určen zejména pro sestry v perioperační péči, ale také pro jiné profesní obory se zájmem o danou problematiku. Cílem našeho setkání  bude získat nové informace a poznatky v oblasti perioperační péče.