Systém nutriční péče v nemocnici a domácí péči

Dokumenty ke stažení

Dovolujeme si Vás pozvat na akreditované pracovní setkání nad problematikou Nutriční péče v nemocnici a nutriční péče v domácím prostředí
Čtyři bloky odborného programu mají za cíl promluvit nejen o vědeckém poznání v této oblasti, ale přinést také praktické zkušenosti, které pomohou výživu posunout tím správným směrem. Proto jsme zvolili témata, která začínají v nemocnici a pokračují doma nebo v pobytovém zařízení sociální péče.
Součástí programu jsou i dva workshopy, které vás mají vtáhnout nejen do diskuse, ale také pomoci najít cestu a řešení pro zlepšení nutriční péče.