VII. ročník Klostridiového dne

AKCE se uskuteční 10.12. 2022 v Hotelu Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32/40, 500 03 Hradec Králové.

Začátek akce od 9:30 hod. Registrace probíhá od 8:30 do 9:30 hod.

Výše registračního poplatku:

registrace  s úhradou do 31.10. 2022 – 900,-Kč

pozdní registrace s úhradou po 1.11  2022 – 1000,- Kč

UpozorněníRozhodující pro výši úhrady je datum přijetí platby na náš účet. Při odhlášení z kongresu po 1.12. 2022 účtujeme stornopoplatek ve výši 100%.

Při platbě uveďte do poznámky pro příjemce Klostridie + Vaše celé jméno.

PLATBA NUTNÁ PŘEDEM DO  1.12. 2022, ÚHRADA NA MÍSTĚ NENÍ MOŽNÁ

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., Olbrachtova 9, 140 21 Praha 4
Číslo účtu:2949161002/5500
IBAN: CZ1955000000002949161002
SWIFT kód: RZBC CZ PP

Přihlášení na kongres zde:

Registrovat

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory. Akce bude zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání lékařů. 

Pořadatel akce: Forsapi kongres s.r.o.

Odbornými garanty akce jsou společnosti ČLS-JEP:

Společnost infekčního lékařství (SIL)

Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM)

Česká internistická společnost (ČIS)

Již jsme pro Vás organizovali:

Klostridiový den II. ročník 16.4.2016 –  SZÚ Praha

Klostridiový den III. ročník 13.5.2017 – Nemocnice na Homolce Praha

Klostridiový den IV. ročník 19.5.2018 – Hotel Hesperia Olomouc

Klostridiový den V. ročník 11.5.2019 – Hotel Labe Pardubice

Klostridiový den VI. ročník 2.10.2021. – FN Motol