VIII. ročník Klostridiového dne

AKCE se uskuteční 25.11.2023 v Hotelu Duo, Teplická 492, 190 00 Praha 9.

Registrace probíhá od 9:00 do 9:30 hod.

Výše registračního poplatku:  1.11.  2023 – 1200,- Kč

UpozorněníRozhodující pro výši úhrady je datum přijetí platby na náš účet. Při odhlášení z kongresu po 10.11. 2023 účtujeme stornopoplatek ve výši 100%.

Při platbě uveďte do poznámky 25112023+ Vaše celé jméno.

PLATBA NUTNÁ PŘEDEM, ÚHRADA NA MÍSTĚ NENÍ MOŽNÁ

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., Olbrachtova 9, 140 21 Praha 4
Číslo účtu:2949161002/5500
IBAN: CZ1955000000002949161002
SWIFT kód: RZBC CZ PP

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory. Akce bude zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání lékařů. 

Pořadatel akce: Forsapi kongres s.r.o.

Odbornými garanty akce jsou společnosti ČLS-JEP:

Česká mikrobiomová společnost

Česká internistická společnost (ČIS)

Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM)

Přihlášení na kongres zde:

Registrovat