Východočeský urologický seminář

Východočeský urologický seminář se uskuteční pod záštitou Urologické kliniky FN  a LF UK v Hradci Králové ve spolupráci s firmou Forsapi kongres, s.r.o.

Seminář proběhne v Hradci Králové v restauraci Duran.

Termín konání: 13.6.2022. Začátek v 16:00 hod.

Odborný garant: prof.MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Koordinátor kurzu: MUDr. Michal Balík

Kurz je pro všechny zájemce zdarma.
Srdečně zveme všechny zainteresované odborníky k účasti.

Akce je organizována dle stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory. Účast lékařů na semináři je hodnocena 4 kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů. Akce je registrována dle vyhlášky MZČR č. 321/2008 Sb.

Pro registraci použijte tlačítko níže:

Registrovat