10. ročník Video-semináře urologické kliniky FN a LF UK Hradec Králové

10. ročník Video-semináře urologické kliniky FN a LF UK Hradec Králové se uskuteční
23.9. 2022 od 9:00 hod. ve Výukovém centrum FNHK.

Diskusní večer proběhne 22.9.2022 od 18:00 hod. v restauraci Pivovarské domy, Velké náměstí 25-27, Hradec Králové. Srdečně zveme všechny registrované účastníky Video-semináře.

Akce je pořádána Urologickou klinikou FN Hradec Králové ve spolupráci se společností Forsapi kongres s.r.o.

Vědecký výbor:
Prof. MUDr. Miloš Broďák,Ph.D.
prim. MUDr. Josef Košina
MUDr. Michal Balík

Témata letošního video-semináře:
Prezentace operační zkušenosti, nápady, inovace, které pomáhají při náročných urologických operacích.
Prezentace videí robotické chirurgie v urologii.
Dalším okruhem jsou komplikace, případně jiné neočekávané události při operacích a metody jak je zvládnout.
Hlavním cílem jsou praktické zkušenosti z urologické operativy, indikace k výkonům, řešením komplikací apod.

REGISTRAČNÍ POPLATEK:
300 Kč registrační poplatek obsahuje účast na přednáškách, občerstvení během celého semináře. Platbu proveďte převodem na účet organizátora – firma Forsapi kongres, s.r.o. – č.ú. 2949161002/5500. Do poznámky pro příjemce uvádějte Videoseminář + Vaše jméno. Při platbách bankovním převodem ze zahraničí hradí bankovní poplatek příjemce poplatku.
Bezplatné storno účasti je možné do 18.9.2022 12:00 hod.

Pro registraci použijte tlačítko níže:

Registrovat

KONTAKT NA ORGANIZÁTORY:
Forsapi kongres s.r.o., Rasošky 82, 552 21 Rasošky, Česká republika Tel: +420 602 372 712 pilarova@forsapikongres.cz

Přihlášku k aktivní účasti zašlete prosím  na adresu pilarova@forsapikongres.cz ve formátu:
Název videa/prezentace, Autor/autoři, Pracoviště, Délka videa/prezentace (preferováno rozmezí 5-10 minut).

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory. Akce bude zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání lékařů.

V rámci 10. ročníku Urologického video-semináře bude společnost VirtaMed AG prezentovat simulátor UroS™ (_TURP basic skills, TURP full procedure, TURB, Laser BPH_) a LaparoS™ a pro registrované zájemce nabízíme možnost rezervace časového bloku pro individuální trénink na těchto simulátorech. Švýcarská společnost VirtaMed (www.virtamed.com [1]) vyvíjí, vyrábí a dodává multioborové simulátory pro oblasti urologie, chirurgie, gynekologie a ortopedie. Simulátory VirtaMed poskytují reálné tréninkové prostředí s fotorealistickou grafikou a přirozenou haptickou zpětnou vazbou. Výukové osnovy jsou podporovány mezinárodními medicínskými asociacemi a jsou vhodné jak pro výuku mediků, tak zejména k zdokonalení dovedností lékařů rezident.

Rezervujte si  předem čas pro tréning na simulátorech UroS a LaparoS ZDE