Výživový poradce – akreditovaný kurz MŠMT

O kurzu

Tento kurz je akreditovaný MŠMT a vede účastníky k absolvování profesní zkoušky k získání profesní kvalifikace Výživový poradce. Absolventi poté mohou pracovat na Živnostenské oprávnění jako Výživoví poradci.

Evidovaným nezaměstnaným může kurz uhradit Úřad práce (doporučujeme předchozí konzultaci na Úřadu práce).

Kurz probíhá v průběhu 8 víkendů (so-ne). Časová dotace je 150 hodin (140 teorie, 10 hodin praxe). Délka teoretické hodiny je 45 minut, délka praktické hodiny je 60 minut. Výuka probíhá max. 8 hodin denně + přestávky. Pro připuštění k závěrečné zkoušce je nutná 80 % účast na hodinách.

Termín kurzu: soboty a neděle od 4.2. do 2.4.2023, víkend 4.-5.3.2023 je volno

Místo konání: Kurz se uskuteční prezenčně v salonku v Městských lázních, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec Králové.

Cena kurzu: 14 990 Kč včetně studijních materiálů (platební podmínky jsou upřesněny v příloze)

Cena za profesní zkoušku: 4 000 Kč

Podmínky pro přijetí do kurzu:
Dovršení 18 let
Minimálně střední vzdělání s výučním listem
Uhrazení registračního poplatku

Minimální kapacita kurzu: 15 osob
V případě nižšího počtu zájemců než je minimální počet, si organizátor vyhrazuje právo kurz zrušit v souladu se Smluvními podmínkami.

Závěrečná zkouška: Poslední den kurzu skládají účastníci závěrečnou zkoušku, která probíhá formou testu. Požadovaná úspěšnost je min. 70 %. Úspěšní absoloventi obdrží Potvrzení o účastni v akreditovaném vzdělávacím programu a mohou se přihlásit k Profesní zkoušce.

Profesní zkouška: Profesní zkoušku skládá zájemce po absolvování celého kurzu před dvoučlennou komisí, kterou jmenuje poskytovatel v souladu se zákonem a autorizačními podmínkami. Pakliže zájemce splní písemný test s úspěšností minimálně 80 %, postupuje k ústní části profesní zkoušky. Úspěšní absoloventi obdrží Osvědčení o profesní kvalifikaci. Termíny zkoušky budou domluveny v průběhu kurzu. Okruhy ke zkoušce naleznete zde.

Registrace zde:

Registrovat